کودکان عزیز روزتان مبارک

امروز روز جهانی کودک است و در کشور من ده ها هزار کودک به خاطر ابتدایی ترین امکانات زندگی کارهای سخت و شاید هم ناشایست را انجام میدهند.
امروز هم مثل هر روز کودکی دنبالم دوید و از من خواست تا موترم را پاک کند، من فقط توانستم روزش را به او تبریک بگویم ، تعجب کرده بود، شاید برایش بی معنی بود، ولی خوشحال شد
کودکان منتظر هدیه ای هستند ، اگر توانایی دادن هدیه را ندارید حد اقل به کودکان مهر بورزید و روزشان را به انها مبارک باد بگویید.
ارزو هایی برای کودکان کشورم دارم که بیانش از مجال زمان بیرون است.
.

کودکان افغان

کودکان افغان

Watch Full Movie Online Streaming Online and Download

1 ژوئن 2009 اعلامیه ها

بدون دیدگاه

دیدگاهی بنویسید