گشایش «خانه ی خوب من» نمایشگاه نقاشی های کودکانه در هرات

وی میگوید قبل از این بزرگسالان به دیدگاه ها و گفته های کودکان توجه انچنانی نداشتند و این میتواند انها را به این امر متوجه کند.

کودکان افغان در نمایشگاه

کودکان افغان در نمایشگاه

نمایشگاه سه روزه ی نقاشی های کودکان پرورشگاه شاهد در هرات تحت نام ” خانه ی خوب من ” در شهر هرات امروز گشوده شد.

زبیده اکبر مسئول نهاد خیریه هدیه و برگذار کننده ی این نمایشگاه میگوید نقاشی های بیش از 80 تن از کودکان این پرورشگاه در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده و هدف راه اندازی این نمایشگاه قدر گذاشتن به دیدگاه های کودکان و ایجاد ارتباط میان انها و جامعه است .

گفته میشود نقاشی های شماری از کودکان این پرورشگاه به خاطر نبودن هزینه برای نمایش اماده نشده است.

اموزگاران پرورشگاه شاهد از مردم و دولت میخواهند تا پرورشگاه های هرات را حمایت کنند و برای بهتر شدن وضعیت کودکان بی سرپرست و نیاز مند تلاش نمایند .کودکان افغان در نمایشگاه

شماری از کودکان این پرورشگاه از مردم و دولت میخواهند تا به انها سر بزنند و به انها محبت کنند.

عبیده که تقریبا یازده سال دارد و در پرورشگاه شاهد زندگی میکند میگوید توقع ندارد که همیشه مردم به انها کمک های مالی بکنند وی میگوید محبت مردم و خبر گیری انها را از کودکان پرورشگاهی به هر کمکی ترجیح میدهد.

بعضی از این کودکان نیز که از تحولات در کشورشان اگاه هستند از رئیس جمهور اینده کشورشان میخواهند تا پس از پیروزی اش در انتخابات فقط یکبار به انها سر بزند و برای مدتی با انها باشد .

17 ژوئن 2009 آخرین خبر

بدون دیدگاه

دیدگاهی بنویسید