بایگانی برایسپتامبر, 2010

هدیه ای برای کودکان- A Gift for Children

اعضای هدیه در برنامه «هدیه ای برای کودکان» عکاس: مسعود حسینی

یکی از آخرین اقدامات هدیه کمک در تهیه «زیر آسمان کبود»، یک کتاب قصه برای کودکان افغان، بود. هدیه به صورت داوطلبانه نقشی فعال را در ویراستاری، طراحی و تهیه نقاشی های کتاب به عهده گرفت. تعدادی از اعضای هدیه با سی کودک در پرورشگاه شاهد در تهیه نقاشی های کتاب همکاری کردند. تمام نقاشی های این کتاب نتیجه کار و خلاقیت خود کودکان بود. بعد از تهیه کتاب و چاپ آن توسط موسسه جی تی زید- برنامه تعلیمات اساسی برای افغانستان، در یک برنامه، اعضای هدیه این کتاب را معرفی کردند. مخارج چاپ این کتاب در سال 2008 به یک شخص مستقل از هدیه پرداخته شده بود. در سال 2010 این شخص به هدیه پیوست و این برنامه یک پروژه مشترک شد. برای بلند بردن فعالیت های داوطلبانه افغانها برای افغانها، هدیه از پذیرفتن حمایت مالی از جانب موسسات دولتی و غیر دولتی اجتناب می ورزد و می کوشد مخارج تمام برنامه های خود را با اعانه های اشخاص عملی نماید.

علاوه بر این، در این برنامه سه تن از داوطلبان عکاس، بانو زبیده اکبر و آقایان مصطفی کیا و بصیر سیرت عکس های خود را به نمایش گذاشتند. در این برنامه حدود دو صد مهمان دعوت شدند و با پرداخت حق الورود و خریدن نقاشی های کودکان به هدیه کمک کردند. هدیه توانست در جریان این برنامه 10550 افغانی و 275 دالر جمع آوری کند. پول جمع آوری شده مستقیما برنامه تدریس حکاکی به سی تن از باشندگان پرورشگاه شاهد تخصص داده شد. علاوه بر این، این کتاب به حدود هزار کودک در سراسر افغانستان توزیع خواهد شد. هدیه از حمایه همه کسانی که به این برنامه با اهمیت کمک کردند، سپاسگزاری می نماید. در لینک زیر می توانید عکس هایی را از این برنامه بیابید:

http://www.facebook.com/album.php?aid=24159&id=149482405081181

برای حمایت از برنامه های مشابه هدیه و دسترسی یافتن به این کتاب «زیر آسمان کبود» هدیه تماس بگیرید.

A Gift for Children was an fundraising event that included book launch of Below the Blue Sky and exhibition of photography by Ms. Zubaida Akbar, Mr. Mustafa Kia and Mr. Basir Seerat that took place on Aug. 21, 2010. Below the Blue Sky is a collection of six short stories translated from English to Dari for Afghan children. The drawings published in the book were prepared by children in Shahed Orphanage, Herat. Approximatly 1000 copies of this book will be distributed among children in seven different provinces of Afghanistan. The cost for printing the book was provided by German Technical Cooperation- Basic Education Program for Afghanistan as a grant for an independent individual, in year 2008. In year 2010, this individual joined Hadia and the publishing and distribution of this book became a joint effort. To promote service by Afghans for Afghans and youth voluntarism, Hadia does not accept grants from governmental and non-governmental organizations. Members of Hadia volunteered to train children in drawing and edit the book.

During the program, guests received copies of the book and enjoyed photography from all over the country. This was a fundraising event organized to help the children of Afghanistan. In this event, a number of children’s drawings were bought by guests; this led to raising a total of 10550 Afghanis and 275 USD . All the money collected in this program will be dedicated by Hadia to the training of thirty children in Shahed Orphanage in Heart in woodworking. Hadia thanks all the generous hearts that donated to this important program. You will be able to see some pictures from this event through this link: http://www.facebook.com/album.php?aid=24159&id=149482405081181

Contact Hadia, if you want to support such initiatives or get access to a copy of Below the Blue Sky.

دوشنبه, سپتامبر 27th, 2010 آخرین خبر 2 دیدگاه »